เทพเจ้า ความเชื่อ พิธีกรรมของชาวบาหลี

ชาวบาหลีนั้นมียึดมั่นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาที่ยึดมั่นมายาวนาน ชาวบาหลีมีความเชื่อเรื่องของเทพเจ้า ปีศาจ จิตวิญญาณและมีความมั่นคงและแน่วแน่มั่งคงต่อเทพเจ้าฮินดูของชาวบาหลี พวกเขายึดมั่นและเชื่อถือต่อจิตวิญญาณของสิ่งที่มองไม่เห็น รวมถึงจิตวิญญาณของผืนป่าและธรรมชาติสรรพสิ่งรอบกายล้วนมีวิญญาณสิงสถิตย์อยู่ เทพเจ้าที่สูงที่สุดของชาวบาหลีคือ เทพฮินดูในปางอวตารต่างๆ ของ ซังห์ยัง วีดี วาซา มีความเชื่อว่าองค์เทพอวตารของซังห์ยัง วีดี วาซา นั้นช่วยปกป้องเกาะบาหลีให้พ้นอันตรายจากอันตรายต่างๆและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผืนป่า ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้บนเกาะให้มีความอุดมสมบูรณ์ นั่นทำให้ชาวบาหลีเชื่อว่าไม่ควรทำลายป่า หากมนุษย์ทำลายป่าจะทำให้องค์เทพพิโรธและส่งความหายนะมาสู่เกาะบาหลี ชาวบาหลีมีความเชื่ออีกอย่างเรื่องของ ปีศาจ แม่มด และสิ่งชั่วร้าย เราจะเห็นว่าในสถานที่ต่างๆของบาหลี รวมถึงบ้านพักอาศัยจะมีรูปปั้นหรือเครื่องรางเพื่อป้องกันจากวิญญาณร้าย รวมถึงปีศาจแม่มดด้วย ทั้งนี้ชาวบาหลีก็มีการสักการะสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ นั่นเพราะตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่มารังควาญคนในบ้าน โดยชาวบาหลีจะนำอาหารและของกินต่างๆมาวางไว้ริมถนนหรือหน้าบ้าน…