ทะเลสาบโทบา

ทะเลสาบโทบา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แม้ว่าที่แห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่เกาะบาหลี แต่ที่นี่นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมาก ทะเลสาบโทบา เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟขนาดยักษ์เมื่อราว 77,000 ปีก่อน การระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมลึกถึง 500 เมตรและกว้าง 33 กิโลเมตร ยาว 100 กิโลเมตร ทะเลสาบโทบาตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ภูเขาไฟในโทบานั้นเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงมากในตอนนั้น เรียกว่าเป็นการระเบิดที่จัดอยู่ในระดับ 8 เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 25 ล้านปี จากหลักฐานนักวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าการระเบิดของโทบารุนแรงมากจนทำให้เกิดฤดูกาลที่เรียกว่า Volcanic winter หรือ ฤดูหนาวภูเขาไฟ ซึ่งตอนนั้นทำให้อุณหภูมิของโลกลดลงถึง…