เทพเจ้า ความเชื่อ พิธีกรรมของชาวบาหลี

ชาวบาหลีนั้นมียึดมั่นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาที่ยึดมั่นมายาวนาน ชาวบาหลีมีความเชื่อเรื่องของเทพเจ้า ปีศาจ จิตวิญญาณและมีความมั่นคงและแน่วแน่มั่งคงต่อเทพเจ้าฮินดูของชาวบาหลี พวกเขายึดมั่นและเชื่อถือต่อจิตวิญญาณของสิ่งที่มองไม่เห็น รวมถึงจิตวิญญาณของผืนป่าและธรรมชาติสรรพสิ่งรอบกายล้วนมีวิญญาณสิงสถิตย์อยู่ เทพเจ้าที่สูงที่สุดของชาวบาหลีคือ เทพฮินดูในปางอวตารต่างๆ ของ ซังห์ยัง วีดี วาซา มีความเชื่อว่าองค์เทพอวตารของซังห์ยัง วีดี วาซา นั้นช่วยปกป้องเกาะบาหลีให้พ้นอันตรายจากอันตรายต่างๆและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผืนป่า ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้บนเกาะให้มีความอุดมสมบูรณ์ นั่นทำให้ชาวบาหลีเชื่อว่าไม่ควรทำลายป่า หากมนุษย์ทำลายป่าจะทำให้องค์เทพพิโรธและส่งความหายนะมาสู่เกาะบาหลี ชาวบาหลีมีความเชื่ออีกอย่างเรื่องของ ปีศาจ แม่มด และสิ่งชั่วร้าย เราจะเห็นว่าในสถานที่ต่างๆของบาหลี รวมถึงบ้านพักอาศัยจะมีรูปปั้นหรือเครื่องรางเพื่อป้องกันจากวิญญาณร้าย รวมถึงปีศาจแม่มดด้วย ทั้งนี้ชาวบาหลีก็มีการสักการะสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ นั่นเพราะตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่มารังควาญคนในบ้าน โดยชาวบาหลีจะนำอาหารและของกินต่างๆมาวางไว้ริมถนนหรือหน้าบ้าน…

บาหลีอากา ชาวบาหลีดั้งเดิม

บาหลีอากา หรือ บาหลีมูลา เป็นชื่อของชาวบาหลีดั้งเดิมซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประวัติมายาวนานและวัฒนธรรมดั้งเดิม มีหลักฐานบ่งบอกว่าชาวบาหลีอากานั้นอพยพมาจากเกาะชวาและมาตั้งรกรากถิ่นฐานบริเวณหมู่บ้านเบอดูลู มีตำนานกล่าวว่า กษัตริย์ซรี อาจี อาซูรา บูมีบันเติน เล่ากันว่าพระองค์มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติ ทรงตัดพระเศียรออกโดยไม่เจ็บปวดและสามารสวมเศียรกลับได้อย่างเดิม วันหนึ่งพระเศียรของพระองค์ตกน้ำและถูกพัดหายไป ขุนนางจึงนำเอาหัวหมูมาสวมแทนพระองค์ซึ่งกษัตริย์ซรีทรงละอายพระทัยที่มีพระพักตร์เป็นหมู และทรงเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในปราสาท จนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งมาพบและทราบความจริง จึงเป็นที่มาของคำว่า ดาเลิมเบอดูลู แปลว่า ผู้เปลี่ยนหัว ซึ่งต่อมาเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเบอลูดูซึ่งแปลว่า บ้านต้นน้ำ บาหลีอากานั้นถือว่าเป็นชนเผ่าที่โบราณมีการสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างมายาวนาน ชาวบาหลีอากานั้นแตกต่างจากชาวบาหลีทั่วไป พวกเขาอาศัยอยู่ในแถบที่ห่างไกลผู้คนบนยอดเขา ซึ่งวัฒนธรรมของพวกเขานั้นยังความเป็นชาวออสโตรนีเชียนโบราณเอาไว้ได้ นักท่องเที่ยวที่เข้าไปควรระมัดระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ควรแสดงความเคารพและไม่ควรส่งเสียงดังในพื้นที่ประชุมชนของชาวบาหลีอากา…

สถาปัตยกรรมของบาหลี

บาหลีเกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างเพื่อมีชมเสน่ห์ วัฒนธรรม ศิลปะที่สวยงามของบาหลี บาหลีส่วนใหญ่นั้นประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ตามความเชื่อ นักท่องเที่ยวจะได้ชมวัดของบาหลีนับพันแห่งบนเกาะ ซึ่งจะเห็นเป็นศิลปะที่โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะรูปปั้น สิ่งปลูกสร้าง และวัดต่างๆ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความสวยงามของเกาะบาหลีอย่างมาก เกาะบาหลีส่วนร้อยละ 90 นับถือศาสนาฮินดูซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างของบาหลีในรูปแบบของฮินดู ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อท้องถิ่นด้วยนั้นทำให้บาหลีมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เกาะบาหลีถือว่าเป็นเกาะเก่าแก่มีการขุดเครื่องมือที่ทำจากหินอายุกว่า 3,000 ปี นอกจากนี้เกาะบาหลียังอุดมด้วยด้วยพรรณไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของเกาะจะเห็นเป็นสีเขียวขจี นั่นทำให้บาหลีถูกขนานนามว่าเป็น เกาะมรกต ความเชื่อว่าบ้างก็ว่าเป็นเกาะแห่งเทพเจ้า สาเหตุหนึ่งที่บาหลียังคงความงดงามของธรรมชาติไว้นั่นเพราะว่าบนเกาะบาหลีมีกฏหมายเรื่องการอุนรักษ์ธรรมชาติที่ชัดเจน กฏหมายดังกล่าวไม่ให้ปลูกสิ่งก่อสร้างที่ดูเป็นสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเห็นว่าบ้านและสิ่งปลูกสร้างของบาหลีนั้นทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติล้วนๆ…

วิถีชีวิตของชาวบาหลี

บาหลี เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซียวัฒนธรรมของชาวบาหลีนั้นมีความงดงามและมีความหลายหลายของชาวบาหลีที่ดำเนินชีวิตสืบทอดกันมาช้านานเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สะกดสายตานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบาหลี ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแต่วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาวบาหลีก็ยังมั่งคงไม่เสื่อมคลายด้วยเอกลักษณ์นี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของชาวบาหลีนี้นับไม่ถ้วน บาหลีเป็นชุมชนของวัฒนธรรมฮินดูที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งชาวบาหลีมีวัฒนธรรมมีรากฐานของตัวเอง มีความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างชัดเจนและยาวนานเป็นวัฒนธรรมที่โด่งดังไปทั่วโลก นอกจากวัฒนธรรมของชาวบาหลีแล้ว สิ่งของสิ่งปลูกสร้างก็มีเอกลักษณ์ความเป็นบาหลีได้อย่างชัดเจนด้วย ชาวบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งศาสนาฮินดูในบาหลีมีชื่อเรียกว่า อากามา ฮินดู ธรรมะ แปลว่า ศาสนาแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพราะชาวบาหลีเชื่อว่าน้ำมนต์คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมสำคัญต่างๆทางศาสนา ซึ่งศาสนาฮินดูของบาหลีจะแตกต่างจากอินเดีย ซึ่งในบาหลีส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานระหว่างการนับถือพระศิวะและศาสนาพุทธที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อท้องถิ่นและวัฒนธรรมของอินเดียได้อย่างลงตัว ความเชื่อและประเพณีดังกล่าวนั้นเป็นการก่อกำเนิดความเชื่อวิถีชีวิตในรูปแบบฮินดูสไตล์บาหลีซึ่งมีความแตกต่างศาสนาฮินดูของอินเดียอย่างสิ้นเชิง พิธีกรรมต่างๆของชาวบาหลีนั้นส่วนใหญ่เป็นการทำบุญไหว้พระเป็นประจำ ซึ่งบ่งบอกถึงความแน่วแน่ของชาวบาหลีที่มีต่อเทพเจ้าของพวกเขา ชาวบาหลีมีความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณที่บ่งบอกถึงสิ่งรอบกายทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วมีวิญญาณสิงสถิตย์อยู่

หมู่บ้านคินตามณี

  คือชื่อหมู่บ้านที่สวยงาม ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟกุนุงบาตูร์ เป็นฉาก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลีบริเวณนี้เป็นปากปล่องภูเขาไฟ ที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดประกอบไปด้วยหมู่บ้านเพเนโลกันและคินตามณีแต่ละหมู่บ้านจะมีวิวให้ชมอย่างเพลินตา รวมทั้งร้านขายผลไม้เมืองหนาวสดๆ ระหว่างทางจะต้องพบกับ ปุรา อูลันดานูบาตูร์ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ 2 รองจากวัดเบซากี นอกจากจะเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนบาหลีแล้ว บรรยากาศของวัดนี้ก็ยังดีมากด้วย เพราะเนื่องจากอยู่ในที่สูงจึงมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณ ทำให้ดูขลังและดูศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกคินตามณีเป็นหมู่บ้านที่มีทัศนียภาพสวยงามมาก ตั้งอยู่บนภูเขาสูง สามารถมองเห็นภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ได้อย่างชัดเจน พื้นที่บริเวณนี้มีร้านอาหารจำนวนมาก นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งรับประทานอาหารอร่อย ๆ ชมวิวสวย ๆ ที่หมู่บ้านแห่งนี้แต่สำหรับนักท่องเที่ยวเบี้ยน้อยหอยน้อยแถมยังโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างผม คงไม่มีเงินมากพอที่จะเข้าไปนั่งกระดิกเท้าชมวิว จิบกาแฟขี้ชะมดแบบนักท่องเที่ยวคนอื่น…

วัดอูรูวาตู

   วัดอูลูวาตู เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่โดยมีความสูง 70 เมตร วัดอูลูวาตูตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี  ซึ่งวิหารแห่งนี้ได้มีการสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยเอิมปู กูรูตัน และ ดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล ว่ากันว่าดังห์ยัง นิราร์ตา เข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้ ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศเศียรช้างที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจโรอัน…

วัดทานาล็อต

   มีความสวยงามมากเป็นวัดที่ติดทะเลมันเป็นฟิวที่ต้องมาเห็นกับตาตัวเองคุ้มค่าสำหรับการเดินทางจริงๆคะได้กลิ่นอายของความร่วมสมัยบวกกับความเป็นธรรมชาติที่ทั้งต้นไม้ภูเข้าและทะเลมีความลงตัวทุกอย่างจริงๆบาหลีเขาดีจริงๆคะ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนชายหาดริมทะเล 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี เรียกได้ว่ายื่นลงไปในทะเลเลยทีเดียว สร้างโดยนักบวชฮินดู ชื่อว่า ดัง ฮยัง นิราร์ธา ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 เพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าและปีศาจแห่งท้องทะเล ลักษณะการสร้างบนโขดหินคล้ายเกาะเล็ก ๆ เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล เวลาน้ำลง ผู้คนสามารถเดินข้ามทางเดินไปยังตัววัดได้ เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก มีทิวทัศน์และบรรยากาศที่สวยงาม และด้านนอกก็เป็นตลาดขายสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่นักท่องเที่ยวนิยมไปกันสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ เมื่อไปเที่ยวบาหลี อีกที่หนึ่งที่อยากแนะนำ นั่นก็คือ วิหารทานาต์ลอต (Pura…

วัดถ้ำช้าง

  วัดถ้ำช้างสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผา มองดูคล้ายใบหน้าช้างบางก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้ายภายในถ้ำเป็นรูปตัวที ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศ อีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระวิษณุ และพระพรหม ตามความเชื่อของฮินดูด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่าของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่าของฮินดู..ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์น้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี6 นาง…

บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดเทมภัคสิริงค์

สวยมากจริงๆคะอยากให้มาเห็นกับตาศาสนสถานที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี  ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น  ต่อมาจะเปิดให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบสักการะกันเป็นน้ำพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินมาเป็นเวลายาวนานนับพันปี โดยไม่มีทีท่าว่าจะหมด สำหรับชื่อ เทมภัคสิริงค์ แปลว่า รอยเท้า มีเรื่องเล่าขานที่ถึงมาที่ไปของน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อยู่บ้าง (รบกวนหาอ่านกันดูนะคะ เรื่องยาวอยู่เหมือนกัน) เอาเป็นว่า ชาวบาหลีมีความเชื่อกันว่า  น้ำพุธรรมชาติ เตียต้าเอ็มพูล แห่งนี้  พระอินทร์เป็นผู้บันดาลให้เกิดน้ำพุ  ดังนั้น ชาวบาหลีจึงมีความเชื่อว่า ถ้าได้อาบน้ำ และดื่มกินจะเป็นสิริมงคล และขับไล่สิ่งเลวร้าย  ทั้งยังช่วยรักษาโรคภัยต่างๆ ได้  ดังนั้น ในวันสำคัญของทุกปี  โดยเฉพาะวันเปลี่ยนศักราชใหม่ จะเห็นทั้งชาวบาหลี และนักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมาต่อแถวกันยาวเหยียด…

ตลาดอูบุด

  เมืองเล็กๆที่อยู่ตอนกลางของบาหลีคะไม่ติดทะเลนะอยู่ทามกลางขุนเขาและแมกไม้แต่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านศิลปะเต็มไปด้วยหมูบ้านศิลปะหัตถกรรมมากมายเลยด้วยพาเดินเล่นในอูบุด ช่วงเช้าๆ ครับ ด้วยสาเหตุที่ตะลอนตั้งแต่เช้า กว่าจะมาถึง Ubudราวๆ 1 ทุ่มแล้วแต่ที่นี่ ช่วงเวลาดังกล่าวผมคิดว่ายังคงคึกคักน่ะ อาจจะด้วยอยู่ในช่วงเวลาที่นาฏศิลป์ ศิลปะการร่ายรำของาหลีเริ่มทำการเปิดแสดง ผู้คน นักท่องเที่ยวจึงพากันพาเหรดจากที่พัก ออกมาเดินบนท้องถนนกันอกจากนี้ก็ออกมาทานอาหาร จับจ่ายซื้อของกันมีเสน่ห์ในแบบของตัวเอง ไม่วุ่นวาย คึกคักจนเกินไป ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เงียบเหงา มากนัก ทั้งนี้น่าจะอยู่กับช่วงเวลาด้วยคนที่เคยมาที่นี่บ่อยครั้งและคนท้องถิ่น ที่ได้คุยด้วยมักจะบอกว่า ” เวลานี้ อูบุดเปลี่ยนไปมาก “แต่ผมก็ยัง ” ชอบและชื่นชม ” ที่นี่อยู่ดีช่วงกลางคืนมีฝนตกลงมาเล็กน้อย…