เทพเจ้า ความเชื่อ พิธีกรรมของชาวบาหลี

ชาวบาหลีนั้นมียึดมั่นเรื่องของความเชื่อทางศาสนาที่ยึดมั่นมายาวนาน ชาวบาหลีมีความเชื่อเรื่องของเทพเจ้า ปีศาจ จิตวิญญาณและมีความมั่นคงและแน่วแน่มั่งคงต่อเทพเจ้าฮินดูของชาวบาหลี พวกเขายึดมั่นและเชื่อถือต่อจิตวิญญาณของสิ่งที่มองไม่เห็น รวมถึงจิตวิญญาณของผืนป่าและธรรมชาติสรรพสิ่งรอบกายล้วนมีวิญญาณสิงสถิตย์อยู่ เทพเจ้าที่สูงที่สุดของชาวบาหลีคือ เทพฮินดูในปางอวตารต่างๆ ของ ซังห์ยัง วีดี วาซา มีความเชื่อว่าองค์เทพอวตารของซังห์ยัง วีดี วาซา นั้นช่วยปกป้องเกาะบาหลีให้พ้นอันตรายจากอันตรายต่างๆและเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผืนป่า ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของพรรณไม้บนเกาะให้มีความอุดมสมบูรณ์ นั่นทำให้ชาวบาหลีเชื่อว่าไม่ควรทำลายป่า หากมนุษย์ทำลายป่าจะทำให้องค์เทพพิโรธและส่งความหายนะมาสู่เกาะบาหลี ชาวบาหลีมีความเชื่ออีกอย่างเรื่องของ ปีศาจ แม่มด และสิ่งชั่วร้าย เราจะเห็นว่าในสถานที่ต่างๆของบาหลี รวมถึงบ้านพักอาศัยจะมีรูปปั้นหรือเครื่องรางเพื่อป้องกันจากวิญญาณร้าย รวมถึงปีศาจแม่มดด้วย ทั้งนี้ชาวบาหลีก็มีการสักการะสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ นั่นเพราะตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่มารังควาญคนในบ้าน โดยชาวบาหลีจะนำอาหารและของกินต่างๆมาวางไว้ริมถนนหรือหน้าบ้าน…

บาหลีอากา ชาวบาหลีดั้งเดิม

บาหลีอากา หรือ บาหลีมูลา เป็นชื่อของชาวบาหลีดั้งเดิมซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประวัติมายาวนานและวัฒนธรรมดั้งเดิม มีหลักฐานบ่งบอกว่าชาวบาหลีอากานั้นอพยพมาจากเกาะชวาและมาตั้งรกรากถิ่นฐานบริเวณหมู่บ้านเบอดูลู มีตำนานกล่าวว่า กษัตริย์ซรี อาจี อาซูรา บูมีบันเติน เล่ากันว่าพระองค์มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติ ทรงตัดพระเศียรออกโดยไม่เจ็บปวดและสามารสวมเศียรกลับได้อย่างเดิม วันหนึ่งพระเศียรของพระองค์ตกน้ำและถูกพัดหายไป ขุนนางจึงนำเอาหัวหมูมาสวมแทนพระองค์ซึ่งกษัตริย์ซรีทรงละอายพระทัยที่มีพระพักตร์เป็นหมู และทรงเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในปราสาท จนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งมาพบและทราบความจริง จึงเป็นที่มาของคำว่า ดาเลิมเบอดูลู แปลว่า ผู้เปลี่ยนหัว ซึ่งต่อมาเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเบอลูดูซึ่งแปลว่า บ้านต้นน้ำ บาหลีอากานั้นถือว่าเป็นชนเผ่าที่โบราณมีการสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างมายาวนาน ชาวบาหลีอากานั้นแตกต่างจากชาวบาหลีทั่วไป พวกเขาอาศัยอยู่ในแถบที่ห่างไกลผู้คนบนยอดเขา ซึ่งวัฒนธรรมของพวกเขานั้นยังความเป็นชาวออสโตรนีเชียนโบราณเอาไว้ได้ นักท่องเที่ยวที่เข้าไปควรระมัดระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ควรแสดงความเคารพและไม่ควรส่งเสียงดังในพื้นที่ประชุมชนของชาวบาหลีอากา…

สถาปัตยกรรมของบาหลี

บาหลีเกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างเพื่อมีชมเสน่ห์ วัฒนธรรม ศิลปะที่สวยงามของบาหลี บาหลีส่วนใหญ่นั้นประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ตามความเชื่อ นักท่องเที่ยวจะได้ชมวัดของบาหลีนับพันแห่งบนเกาะ ซึ่งจะเห็นเป็นศิลปะที่โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะรูปปั้น สิ่งปลูกสร้าง และวัดต่างๆ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความสวยงามของเกาะบาหลีอย่างมาก เกาะบาหลีส่วนร้อยละ 90 นับถือศาสนาฮินดูซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างของบาหลีในรูปแบบของฮินดู ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อท้องถิ่นด้วยนั้นทำให้บาหลีมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เกาะบาหลีถือว่าเป็นเกาะเก่าแก่มีการขุดเครื่องมือที่ทำจากหินอายุกว่า 3,000 ปี นอกจากนี้เกาะบาหลียังอุดมด้วยด้วยพรรณไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของเกาะจะเห็นเป็นสีเขียวขจี นั่นทำให้บาหลีถูกขนานนามว่าเป็น เกาะมรกต ความเชื่อว่าบ้างก็ว่าเป็นเกาะแห่งเทพเจ้า สาเหตุหนึ่งที่บาหลียังคงความงดงามของธรรมชาติไว้นั่นเพราะว่าบนเกาะบาหลีมีกฏหมายเรื่องการอุนรักษ์ธรรมชาติที่ชัดเจน กฏหมายดังกล่าวไม่ให้ปลูกสิ่งก่อสร้างที่ดูเป็นสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเห็นว่าบ้านและสิ่งปลูกสร้างของบาหลีนั้นทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติล้วนๆ…

วิถีชีวิตของชาวบาหลี

บาหลี เป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของประเทศอินโดนีเซียวัฒนธรรมของชาวบาหลีนั้นมีความงดงามและมีความหลายหลายของชาวบาหลีที่ดำเนินชีวิตสืบทอดกันมาช้านานเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่สะกดสายตานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบาหลี ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนแต่วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชาวบาหลีก็ยังมั่งคงไม่เสื่อมคลายด้วยเอกลักษณ์นี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาชมวัฒนธรรมที่เป็นเสน่ห์ของชาวบาหลีนี้นับไม่ถ้วน บาหลีเป็นชุมชนของวัฒนธรรมฮินดูที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งชาวบาหลีมีวัฒนธรรมมีรากฐานของตัวเอง มีความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมเป็นของตนเองอย่างชัดเจนและยาวนานเป็นวัฒนธรรมที่โด่งดังไปทั่วโลก นอกจากวัฒนธรรมของชาวบาหลีแล้ว สิ่งของสิ่งปลูกสร้างก็มีเอกลักษณ์ความเป็นบาหลีได้อย่างชัดเจนด้วย ชาวบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งศาสนาฮินดูในบาหลีมีชื่อเรียกว่า อากามา ฮินดู ธรรมะ แปลว่า ศาสนาแห่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพราะชาวบาหลีเชื่อว่าน้ำมนต์คือน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพิธีกรรมสำคัญต่างๆทางศาสนา ซึ่งศาสนาฮินดูของบาหลีจะแตกต่างจากอินเดีย ซึ่งในบาหลีส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานระหว่างการนับถือพระศิวะและศาสนาพุทธที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อท้องถิ่นและวัฒนธรรมของอินเดียได้อย่างลงตัว ความเชื่อและประเพณีดังกล่าวนั้นเป็นการก่อกำเนิดความเชื่อวิถีชีวิตในรูปแบบฮินดูสไตล์บาหลีซึ่งมีความแตกต่างศาสนาฮินดูของอินเดียอย่างสิ้นเชิง พิธีกรรมต่างๆของชาวบาหลีนั้นส่วนใหญ่เป็นการทำบุญไหว้พระเป็นประจำ ซึ่งบ่งบอกถึงความแน่วแน่ของชาวบาหลีที่มีต่อเทพเจ้าของพวกเขา ชาวบาหลีมีความเชื่อเรื่องของจิตวิญญาณที่บ่งบอกถึงสิ่งรอบกายทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วมีวิญญาณสิงสถิตย์อยู่