สถาปัตยกรรมของบาหลี

บาหลีเกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวอย่างเพื่อมีชมเสน่ห์ วัฒนธรรม ศิลปะที่สวยงามของบาหลี บาหลีส่วนใหญ่นั้นประกอบด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ตามความเชื่อ นักท่องเที่ยวจะได้ชมวัดของบาหลีนับพันแห่งบนเกาะ ซึ่งจะเห็นเป็นศิลปะที่โดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะรูปปั้น สิ่งปลูกสร้าง และวัดต่างๆ ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความสวยงามของเกาะบาหลีอย่างมาก

เกาะบาหลีส่วนร้อยละ 90 นับถือศาสนาฮินดูซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้างของบาหลีในรูปแบบของฮินดู ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อท้องถิ่นด้วยนั้นทำให้บาหลีมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากที่อื่นๆ เกาะบาหลีถือว่าเป็นเกาะเก่าแก่มีการขุดเครื่องมือที่ทำจากหินอายุกว่า 3,000 ปี นอกจากนี้เกาะบาหลียังอุดมด้วยด้วยพรรณไม้และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของเกาะจะเห็นเป็นสีเขียวขจี นั่นทำให้บาหลีถูกขนานนามว่าเป็น เกาะมรกต ความเชื่อว่าบ้างก็ว่าเป็นเกาะแห่งเทพเจ้า สาเหตุหนึ่งที่บาหลียังคงความงดงามของธรรมชาติไว้นั่นเพราะว่าบนเกาะบาหลีมีกฏหมายเรื่องการอุนรักษ์ธรรมชาติที่ชัดเจน กฏหมายดังกล่าวไม่ให้ปลูกสิ่งก่อสร้างที่ดูเป็นสิ่งแปลกปลอมจากธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเห็นว่าบ้านและสิ่งปลูกสร้างของบาหลีนั้นทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติล้วนๆ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยวของบาหลีที่โดดเด่นอย่างเช่น อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ สวนพระวิษณุ สถานศักสิทธิ์วัดอูลูวาตูที่ตั้งอยู่บนที่สูง วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์