วัดอูรูวาตู

   วัดอูลูวาตู เป็นวัดหลักประจำท้องทะเลที่โดยมีความสูง 70 เมตร วัดอูลูวาตูตั้งอยู่บนไหล่เขา ริมหน้าผาทางใต้สุดของเกาะบาหลี  ซึ่งวิหารแห่งนี้ได้มีการสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 โดยเอิมปู กูรูตัน และ ดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล ว่ากันว่าดังห์ยัง นิราร์ตา เข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้ ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศเศียรช้างที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์ หรือ เจโรอัน นั้นได้เฉพาะผู้ที่จะสวดบูชาเพื่อเทพแห่งท้องทะเล และนอกจากนี้เราจะได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก ซึ่งอาศัยอยู่ภายในวัดแห่งนี้จากลานจอดรถของวัดด้านใต้ของวัดมีทางเดินสั้นๆ ที่นำเราลัดเลาะสู่ริมยอดผา ที่มีทิวทัศน์ของวัดและมหาสมุทรรออยู่ … ตามทางเดินพบลิงหางยาวมากมายหลายตัวเดินบ้าง กระโดดบ้าง ซึ่งต้องคอยระวังให้ดี เพราะลิงอาจจะเข้ามาฉกฉวยสิ่งของ แว่นตา หมวก กล้องถ่ายรูปไปซึ่งๆหน้าได้ปูรา ลูฮูอูลูวาตู เป็นหนึ่งในวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีเคารพบูชา ตั้งอยู่บนสุดปลายหินริมผาสูงชันเกือบ 100 เมตร ณ ริมด้านตะวันตกของบูกิต บาดุง… วัดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 10 ว่ากันว่า ดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชบรรพกาลเข้าถึงความหลุดพ้น ณ วัดแห่งนี้ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้สลักเป็นลักษณะของปีก และทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศเศียรช้าง ที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพที่ปัดเป่าอุปสรรค … ส่วนลานวัดชั้นในเข้าได้เฉพาะผู้ที่จะสวดบูชาพิงผาสูงนับร้อยเมตรริมทะเลที่ ปูรา อูลูวาตู หนึ่งในธรรมชาติที่มหัศจรรย์ของบาหลี … จากจุดชมวิว เราสามาถส่งสายตาออกไปได้กว้างไกล เบื้องหน้าคือท้องทะเลที่เวิ้งว้างมองไม่เห็นฝั่งอีกด้านหนึ่งเกลียวคลื่นขาวที่ม้วนตัวเข้ามากระทบกับเชิงผาสูงลูกแล้ว ลูกเล่าทะเลกว้างนัก … ยังไม่เท่ารักที่มอบให้ทุกเกลียวคลื่นกระทบฝั่ง … ดังจุมพิตจากหัวใจ