บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วัดเทมภัคสิริงค์

สวยมากจริงๆคะอยากให้มาเห็นกับตาศาสนสถานที่เก่าแก่และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี  ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น  ต่อมาจะเปิดให้ชาวบ้านได้เข้าไปกราบสักการะกันเป็นน้ำพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินมาเป็นเวลายาวนานนับพันปี โดยไม่มีทีท่าว่าจะหมด สำหรับชื่อ เทมภัคสิริงค์ แปลว่า รอยเท้า มีเรื่องเล่าขานที่ถึงมาที่ไปของน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อยู่บ้าง (รบกวนหาอ่านกันดูนะคะ เรื่องยาวอยู่เหมือนกัน) เอาเป็นว่า ชาวบาหลีมีความเชื่อกันว่า  น้ำพุธรรมชาติ เตียต้าเอ็มพูล แห่งนี้  พระอินทร์เป็นผู้บันดาลให้เกิดน้ำพุ  ดังนั้น ชาวบาหลีจึงมีความเชื่อว่า ถ้าได้อาบน้ำ และดื่มกินจะเป็นสิริมงคล และขับไล่สิ่งเลวร้าย  ทั้งยังช่วยรักษาโรคภัยต่างๆ ได้  ดังนั้น ในวันสำคัญของทุกปี  โดยเฉพาะวันเปลี่ยนศักราชใหม่ จะเห็นทั้งชาวบาหลี และนักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมาต่อแถวกันยาวเหยียด เพื่อได้อาบน้ำ ล้างหน้า รดศีรษะ ดื่ม หรือรองน้ำเก็บใส่ภาชนะกลับบ้าน  อันเป็นการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ และเป็นสิริมงคลเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆ  โดยก่อนจะเข้าไปเคารพเทมภัคสิริงค์ เมื่อผ่านประตูทางเข้าท่านจะพบบ่อน้ำล้างตัวให้บริสุทธิ์ก่อนกท่านจะได้รับผ้าคาดเอว และโสร่งนุ่ง เก็บผมให้เรียบร้อย  บ่อถัดมาจึงเป็นบ่อสำหรับลงไปอาบ ผู้ที่มาอาบจะนำกระทงใส่ของสักการะ ทำจากเปลือกต้นกล้วยหรือใบตอง ในกระทงนั้นจะมีทั้งอาหารและดอกไม้ เอากระทงไปวางที่บนแท่นหัวปล่อยน้ำ หน้าหัวปล่อยน้ำพุไหลออกมาให้อาบทั้ง 12 หัว หัวปล่อยน้ำอยู่สูงกว่าศีรษะผู้มาอาบ น้ำไหลลงศีรษะได้พอดี น้ำในบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์น้ำจืดสนิท น้ำจากบ่อผุดนั้นจะส่งไปตามท่อให้ชาวบ้านที่ศรัทธามาอาบ บางคนกรอกน้ำใส่ในขวด นำกลับบ้านเพื่อดื่มแก้โรคภัยไข้เจ็บได้ ไม่ต่างจากความเชื่อของไทยเรา    เดินทางมาที่นี่พร้อมกับหินศักดิ์สิทธิ์จากวัดปุราซะเกนัน เพื่อประกอบพิธีชำระล้างหิน ให้บริสุทธิ์ อีกด้วย ยังไงก็แลวแต่ความเชื่อส่วนบุบคลนะคะแต่สวยมากคะนอกจากความเชื่อแล้วสถานที่ยังงดงามเหมื่อนเดิม