บาหลีอากา ชาวบาหลีดั้งเดิม

บาหลีอากา หรือ บาหลีมูลา เป็นชื่อของชาวบาหลีดั้งเดิมซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีประวัติมายาวนานและวัฒนธรรมดั้งเดิม มีหลักฐานบ่งบอกว่าชาวบาหลีอากานั้นอพยพมาจากเกาะชวาและมาตั้งรกรากถิ่นฐานบริเวณหมู่บ้านเบอดูลู มีตำนานกล่าวว่า กษัตริย์ซรี อาจี อาซูรา บูมีบันเติน เล่ากันว่าพระองค์มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติ ทรงตัดพระเศียรออกโดยไม่เจ็บปวดและสามารสวมเศียรกลับได้อย่างเดิม วันหนึ่งพระเศียรของพระองค์ตกน้ำและถูกพัดหายไป ขุนนางจึงนำเอาหัวหมูมาสวมแทนพระองค์ซึ่งกษัตริย์ซรีทรงละอายพระทัยที่มีพระพักตร์เป็นหมู และทรงเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในปราสาท จนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งมาพบและทราบความจริง จึงเป็นที่มาของคำว่า ดาเลิมเบอดูลู แปลว่า ผู้เปลี่ยนหัว ซึ่งต่อมาเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเบอลูดูซึ่งแปลว่า บ้านต้นน้ำ บาหลีอากานั้นถือว่าเป็นชนเผ่าที่โบราณมีการสร้างบ้านและสิ่งปลูกสร้างมายาวนาน

ชาวบาหลีอากานั้นแตกต่างจากชาวบาหลีทั่วไป พวกเขาอาศัยอยู่ในแถบที่ห่างไกลผู้คนบนยอดเขา ซึ่งวัฒนธรรมของพวกเขานั้นยังความเป็นชาวออสโตรนีเชียนโบราณเอาไว้ได้ นักท่องเที่ยวที่เข้าไปควรระมัดระหว่างสภาพภูมิศาสตร์ ควรแสดงความเคารพและไม่ควรส่งเสียงดังในพื้นที่ประชุมชนของชาวบาหลีอากา ซึ่งยังคงมีความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของพวกเขาไว้ซึ่งเมื่อมีพิธีทางศาสนาจะมีผู้นำที่ประกอบพิธีกรรมเรียกว่า มังกู เป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนา นอกจากนี้ในหมู่บ้านเติงกานั้นส่วนหนึ่งของชาวบาหลีอากายังมีกฏสำคัญคือสามีภรรยาห้ามหย่าร้างกัน และสามีสามารถมีภรรยาหลายคนได้ แตกต่างจากหมู่บ้านบาหลีอากาอื่นๆ