ทะเลสาบโทบา

ทะเลสาบโทบา อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แม้ว่าที่แห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ที่เกาะบาหลี แต่ที่นี่นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมาก ทะเลสาบโทบา เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟขนาดยักษ์เมื่อราว 77,000 ปีก่อน การระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมลึกถึง 500 เมตรและกว้าง 33 กิโลเมตร ยาว 100 กิโลเมตร ทะเลสาบโทบาตั้งอยู่ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ในอินโดนีเซียซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย

ภูเขาไฟในโทบานั้นเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงมากในตอนนั้น เรียกว่าเป็นการระเบิดที่จัดอยู่ในระดับ 8 เป็นการระเบิดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 25 ล้านปี จากหลักฐานนักวิทยาศาสตร์ชี้ชัดว่าการระเบิดของโทบารุนแรงมากจนทำให้เกิดฤดูกาลที่เรียกว่า Volcanic winter หรือ ฤดูหนาวภูเขาไฟ ซึ่งตอนนั้นทำให้อุณหภูมิของโลกลดลงถึง 3-5 องศา หลังจากการระเบิดก่อให้เกิดหลุมลึกขนาดใหญ่ หลังจากนั้นเกิดฝนตกลงมาสะสมเป็นเวลานานจนในที่สุดก็เกิดเป็นทะเลสาบในที่สุด และเริ่มมีต้นไม้และพืชงอกขึ้นใหม่ จนปัจจุบันกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามในปัจจุบันพื้นที่ของทะเลสาบยังคงมีร่องรอยของหินโบราณจากการระเบิด แม้ว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโทบานั้นได้ดับสนิทแล้ว โดยพื้นที่ทะเลสาบนั้นมีน้ำตลอดปีภายในปล่อง ซึ่งบริเวณภูเขานั้นคือขอบปล่องที่เกิดการระเบิด

ปัจจุบันพื้นที่ของโทบามีมนุษย์อาศัยอยู่ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายบาตัก สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าพื้นเมืองของพื้นที่รอบทะเลสาบ นอกจากนี้สิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนนั้นถูกออกแบบมาให้เป็นเอกลักษณ์อย่างมากโดยหลังคาของบ้านจะออกแบบ ปลายแต่ละด้านโค้งงอขึ้นเหมือนลำเรือ และการตกแต่งด้วยสีสันด้วยสวยงาม